No hay tags aún.
> COMUNICACIÓ

Informació nova llei de contractes del Sector Públic


INFORMACIO A LICITADORS PER PROCEDIMENTS OBERTS SIMPLIFICATS (Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic).


Estar inscrit en ROLECE és obligatori, a partir del 9 de setembre de 2018, per a tota empresa que vulga participar en una licitació de l’administració. Obligatorietat recollida en la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.


Estar inscrit com més prompte millor facilitarà la participació de les empreses en els procediments oberts simplificats de les Administracions, ja que el procés d’inscripció comporta un temps.


El ROLECE depèn del Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques. Junta Consultiva de Contractació Administrativa, o bé de la CCAA corresponent.

El registre suposa per a les empreses el no haver de presentar la documentació administrativa en cada procediment de contractació i permet concentrar els seus esforços en la proposta tècnica i econòmica.


Per la qual cosa es comunica aquesta informació bàsica a proveïdors de les diferents administracions publiques que participen o poden participar en licitacions de procediments oberts simplificats de la nova Llei de Contractes.


Suport ROLECE i més informació (atenció a proveïdors) en: