I'm busy working on my blog posts. Watch this space!

Please reload

> COMUNICACIÓ

BASES PER AL XXI PREMI PER L’ÚS I LA DIGNIFICACIÓ DEL VALENCIÀ EN L’ÀMBIT MUNICIPAL EN LES EMPRESES

28/11/2018

Finalitat:

 

La finalitat d’aquestes bases és regular la concessió del premi que convoca l’Agència de Promoció del Valencià de l’Ajuntament d’Algemesí (Aviva Algemesí) entre els comerços, serveis i empreses de la ciutat.

 

Beneficiaris:

 

Podrà presentar-se a aquest premi qualsevol comerç, empresa i servei de la ciutat d’Algemesí.

 

Modalitats:

 

S’estableixen quatre modalitats del premi orientades a un determinat sector d’activitat comercial. Cada participant només podrà presentar-se a una sola modalitat.
Les modalitats són:


a) Premi a l’empresa (amb dos anys mínims d’antiguitat) per l’ús del valencià en la retolació i en el material imprés (factures, albarans, bosses, dissenys).


b) Premi orientat a l’empresa de nova creació (creada l’any 2017 o 2018) que destaque en l’ús del valencià, en la retolació i en el material imprés (factures, albarans, bosses, dissenys).


c) Premi per l’ús del valencià aplicat a les noves tecnologies (pàgines web, Facebook, programari de gestió, adaptació a noves tecnologies...) per a l’empresa l’objecte de la qual no és exclusivament la comunicació i difusió a través de les xarxes socials. Caldrà aportar un dossier explicatiu de l’activitat (màxim 20 fulls).


d) Premi per l’ús del valencià aplicat a les noves tecnologies (pàgines web, Facebook, programari de gestió, adaptació a noves tecnologies...) per a l’empresa l’objecte de la qual és exclusivament la comunicació i difusió a través de les xarxes socials. Caldrà aportar un dossier explicatiu de l’activitat (màxim 20 fulls).
L’empresa guanyadora un any d’una modalitat no podrà presentar-se a la mateixa modalitat fins que no passen cinc anys. Sí que ho podrà fer en una altra modalitat.

 

Quantitat:

 

S’atorgarà un premi per modalitat. La quantia de cada un d’ells serà de 500 euros. A més, es concedirà un segell –que avala el reconeixement per part de l’Ajuntament com a empresa que promociona i dignifica l’ús del valencià– a un màxim de tres empreses que,

 

Criteris de concessió del premi de reconeixement:

 

Es crearà a aquest efecte una comissió de valoració dels premis, que avaluarà per a la concessió del premi els mèrits següents:


– L’ús correcte del valencià en bosses, paper, rebuts, documentació interna, notes, publicitat, cartells, etc.

 

– El volum del material que comporte l’ús del valencià escrit.


– Les actituds positives respecte a la potenciació i dignificació del valencià en l’àmbit comercial municipal.

 

Termini:

 

La presentació de sol·licituds es farà per registre d’entrada al Dial de l’Ajuntament d’Algemesí. La sol·licitud anirà adreçada a: Agència de Promoció del Valencià, Aviva Algemesí, plaça Major, 3. El termini de presentació de sol·licituds serà el 21 de desembre de 2018 a les 14.00 hores.

 

Sol·licituds:

 

Els aspirants que vulguen accedir al premi han de presentar una sol·licitud en què s’indique:


«Sol·licitud per a la concessió del XXI Premi per l’Ús, la Promoció i la Dignificació del Valencià convocat per l’Ajuntament d’Algemesí» i la modalitat del premi a què opten.


Així mateix, han de presentar la documentació necessària per a acreditar davant del jurat els mèrits que creguen oportuns per a l’obtenció del premi.


En el cas de les empreses de nova creació, han de presentar el document d’alta de l’IAE en què se certifica el principi de l’activitat comercial.

 

A continuació teniu les quatre tipus de sol·licituds, si vols accedir a elles sols has de clicar damunt:

 

- Modalitat A.

- Modalitat B.

- Modalitat C.

- Modalitat D.
 

Comissió de valoració:

 

El jurat estarà compost per:


– President: l’alcaldessa o la persona en qui delegue, amb veu i vot


– Vocal: la regidora de Comerç o la persona en qui delegue, amb veu i vot.


– Vocal: la tècnica de l’ADL o la persona en qui delegue, amb veu i vot.


– Vocal: la tècnica de Cultura o la persona en qui delegue amb veu i vot.


– Secretària: la tècnica de l’Agència de Promoció del Valencià o la persona en
   qui delegue, amb veu i vot.

 

 

Lliurament del premi:

 

L’Agència de Promoció del Valencià (Aviva Algemesí) farà públic el dia, l’hora i el lloc de l’acte de lliurament dels premis.

 

Més informació:

 

Per a més informació, poseu-se en contacte amb l’Agència de Promoció del Valencià de l’Ajuntament (Aviva Algemesí): tel. 962019000, ext. 1200 o en aviva@algemesi.net.

 

 

 

 

 

Please reload

Col·laboren:

RSS Feed
  • Facebook Long Shadow
  • Twitter Long Shadow
  • YouTube Social  Icon
Promoció_Econòmica_Algemesí3.jpg
unnamed.png

© 2020. Agrupació Empresarial d'Algemesí - EMPAL