I'm busy working on my blog posts. Watch this space!

Please reload

> COMUNICACIÓ

La Generalitat Valenciana convoca la concessió d'ajudes a empreses per projectes d'R+D+I en el marc de la digitalització.

27/12/2018

La Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, a través de l’IVACE, en el marc de les mesures relatives a l’R+D+i empresarial previstes en l’Estratègia d’especialització intel·ligent de la Comunitat Valenciana, conscient de les dificultats que troben les empreses valencianes, especialment les indústries, per a avançar en els processos de digitalització, posa en marxa una convocatòria d’ajudes per a projectes de digitalització de PIME.

 

 

 

Qui pot sol·licitar-ho?

Les empreses amb seu social o establiment de producció ubicat a la Comunitat Valenciana en el moment de la presentació de la justificació.

 

Les empreses han de desenvolupar activitats enquadrades en algun dels epígrafs següents de la Classificació Nacional d’Activitats Econòmiques (CNAE 2009), aprovada per Reial decret 475/2007, de 13 d’abril (BOE 102, 28.04.2007):

 •  Seccions C, D, E i F-Divisions 10 a 43

 • Secció H-Divisions 49 a 53

 • Secció J-Divisions 58 a 63

 • Secció M-Divisions 69 a 74 3

 

Per a quins projectes?

L’IVACE subvencionarà els projectes de digitalització de pime concretats en la memòria presentada per les empreses sol·licitants sempre que complisquen els requisits previstos en l’article 56 de les bases reguladores.

 

Els projectes consistiran en la implantació i posada en marxa de solucions innovadores dirigides a la digitalització de l’activitat de l’empresa​

 •  Sistemes d’informació per a la gestió del cicle de vida de productes i serveis.

 • Control de processos productius, sistemes de captura de dades, manteniment preventiu, automatització, i sensorització associats a producte, servei i procés.

 • Sistemes de planificació de recursos empresarials, logística interna i externa, i integració de cadena de valor horitzontal i vertical, així com sistemes d’informació relacionats amb projectes d’economia circular.

 • Sistemes avançats de seguretat, anàlisi de dades, intel·ligència artificial, relacionats amb algun àmbit dels que es detallen en les actuacions anteriors.

 

Quantía de l'ájuda:

El pressupost subvencionable del projecte, calculat com a suma dels imports susceptibles de subvenció, ha de ser igual o superior als 12.000 euros, per la qual cosa no es tindran en compte els projectes amb un pressupost inferior. Per als projectes el pressupost subvencionable dels quals supere els 100.000 euros es limitarà a aquesta quantitat l’import base.

 

Les inversions subvencionades s’han de mantindre inalterables durant els cinc anys següents al pagament de la subvenció.

 

L’ajuda consistirà en una subvenció calculada com un percentatge sobre els costos subvencionables del projecte, amb una quantia variable en funció de la d’empresa:

 •  Petita empresa: fins al 40 %

 • Mitjana empresa: fins al 30 % 

Termini i forma de presentació:

El termini de presentació de sol·licituds s’iniciarà el dia 8 de gener de 2019 i finalitzarà el 19 de febrer de 2019 a les 23.59.59 hores.

 

La tramitació del procediment serà telemàtica. La presentació telemàtica requerirà que l’empresa sol·licitant tinga signatura electrònica, bé amb el certificat reconegut d’entitat, bé amb el certificat reconegut per a ciutadans (persona física), els dos emesos per l’autoritat de certificació de la Comunitat Valenciana, DNI electrònic, certificat de la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre, així com els certificats reconeguts en la llista de confiança de prestadors de serveis de certificació establits a Espanya, publicat en la seu electrònica del Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme.

 

La sol·licitud es presentarà en el registre telemàtic d’IVACE a través de la pàgina web http://www.ivace.es.

 

Termini d’execució dels projectes:

El projecte s’ha de desenvolupar dins del període comprés entre l’1 d’abril de 2018 i el 31 de març de 2020, i s’entén que s’ha iniciat quan s’haja produït el primer compromís de despesa ferma i irreversible.

 

Més informació:

Per veure la convocatòria clica ací.

 

Bases reguladores:

Per veure les Bases clica ací.

 

 

Please reload

Col·laboren:

RSS Feed
 • Facebook Long Shadow
 • Twitter Long Shadow
 • YouTube Social Icon
Promoció_Econòmica_Algemesí3.jpg
unnamed.png

© 2020. Agrupació Empresarial d'Algemesí - EMPAL