No hay tags aún.
> COMUNICACIÓ

Facilita_RGPD, l'eina de l'AEPD per facilitar el compliment de les obligacions en matèria de


Com sabeu, el passat dia 25 de maig va entrar en vigor el nou Reglament General de Protecció de Dades que estableix les noves obligacions i drets dels usuaris en aquesta matèria i que per tant afecta de ple al món empresarial. Facilita_RGPD és una eina gratuïta de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, amb la qual empreses i professionals poden obtindre els documents mínims indispensables per facilitar el compliment del RGPD en tractaments d'escàs risc.


Aquesta eina està destinada a aquelles empreses que realitzen tractaments de dades personals que, a priori, implicarien escàs nivell de riscos com, per exemple: tractaments de dades de contacte i facturació dels clients o proveïdors d'una xicoteta empresa, o el tractament de les dades dels seus empleats amb la finalitat del manteniment d'una relació laboral. És un programa d'ajuda general i com tal no és perfecta per a tots els casos perquè pot haver peculiaritats de cada empresa que no poden tenir-se en compte.

Els documents resultants de l'execució d'aquest programa seran vàlids en la mesura que les respostes facilitades a cadascuna de les preguntes siguen certes i són els mínims indispensables per a facilitar el compliment del Reglament General de Protecció de Dades. L'ús d'aquest programa no garanteix el ple compliment del RGPD.


Accés: https://www.servicios.agpd.es/Facilita/