No hay tags aún.
> COMUNICACIÓ

Mesures certificat de treball per al moviment de persones - COVID-19

Davant la declaració de l'estat d'alarma i les mesures extraordinàries quant a la circulació de persones, Empal informa que:

Si bé no és obligatori ni existeix un document oficial que servisca com a justificació, es recomana als treballadors que hagen d'assistir presencialment als seus llocs de treball, portar amb ells una nòmina i el DNI per a acreditar-se com a personal laboral en cas que les forces i cossos de seguretat de l'estat sol·liciten una justificació per al seu desplaçament. Empal ha confirmat que la Guàrdia Civil i la Policia podran realitzar controls per a assegurar que els desplaçaments de persones se circumscriuen a les causes extraordinàries recollides en el Reial decret de declaració d'estat d'alarma i que inclou l'assistència al lloc de treball i la volta al lloc de residència. Empal ha posat a la disposició dels associats un model de certificat que poden facilitar als seus empleats perquè justifiquen davant les autoritats la seua pertinença a aquesta empresa i també un certificat per al treball autònom o propietaris.

Certificat per a treballadors i per a autònoms o propietaris ací.