No hay tags aún.
> COMUNICACIÓ

CAMBRA DE COMERÇ: Ajudes per a desenvolupament de plans d'internacionalització


La Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de València ha publicat les ajudes per al desenvolupament de plans d'internacionalització del Programa Xpande de suport a l’expansió internacional de la pime.

Objectiu:

Aquesta ajuda te com a objectiu potenciar el procés d’internacionalització de les empreses a través d’un assessorament personalitzat d’acord amb una metodologia moderna i sustentada en tècniques d’intel·ligència competitiva que té com a fi últim oferir a l’empresa un pla d’internacionalització que li permeta obrir nous mercats i millorar la seua competitivitat.

Beneficiaris:

Pimes, micropimes i autònoms de la demarcació territorial de la Cambra de Comerç de València.

Duració:

El programa té una duració màxima de 12 mesos (fase d’assessorament i fase d’ajudes).

Quantia de l'ajuda:

- Per a la fase d’assessorament els recursos estimats seran de 5.320 euros, que seran aportats pel Fons Europeu de Desevolupament Regional (FEDER) de la Unió Europea i per la Cambra de Comerç de València/Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE).

- En la fase d'ajudes per a les empreses que participen en ella comptaran amb un pressupost màxim de 9.000 euros, cofinançat en un percentatge del 50 % amb càrrec als fons FEDER, i la resta serà cofinançat per l’empresa.

Termini de presentació:

El termini per a la presentació de sol·licituds s’obri 10 dies hàbils després de la publicació d’aquest anunci ( 23/05/2018), i finalitzarà el dia 30 de setembre de 2018 o fins a esgotar pressupost.

Més informació:

Convocatòria https://www.dogv.gva.es/datos/2018/05/23/pdf/2018_5012.pdf

El text complet d'aquesta convocatòria està a dispocició de les empreses en la seua de la Cambra de Comerç de València. A més, pot consultar-se a través de la web www.camaravalencia.com.

En aquesta direcció podrà descarregar-se, junt amb la convocatòria, la sol·licitud de participació.