I'm busy working on my blog posts. Watch this space!

Please reload

> COMUNICACIÓ

LABORA convoca subvencions per fomentar la contractació indefinida

30/01/2019

El Servei Valencià d’Ocupació i Formació convoca per a l’exercici 2019 el Programa de foment de la contractació indefinida de persones joves qualificades (AVALEM JOVES), en el marc del Sistema Nacional de Garantia Juvenil.

 

 

Objecte de la resolució:

Aquesta convocatòria té com a objecte la concessió de subvencions per a fomentar la contractació indefinida inicial a jornada completa de les persones joves qualificades que figuren inscrites en el fitxer del Sistema Nacional de Garantia Juvenil en l’àmbit territorial de la Comunitat Valenciana.

Beneficiaris:

Podran ser beneficiàries d’aquestes ajudes les entitats ocupadores de naturalesa privada, incloses les persones treballadores autònomes, amb centre de treball a la Comunitat Valenciana.

 

Destinataris finals:

Les persones destinatàries finals d’aquestes subvencions són les persones joves majors de 16 anys que compten amb una qualificació professional reconeguda pel sistema de formació professional per a l’ocupació o del sistema educatiu i figuren inscrites com a beneficiàries en el fitxer del Sistema Nacional de Garantia Juvenil en l’àmbit territorial de la Comunitat Valenciana.


S’entendrà que la persona jove compta amb una qualificació professional en els termes establits en el paràgraf anterior quan estiga en possessió d’alguna de les titulacions següents:

 

a) Llicenciatura o diplomatura universitària, enginyeria superior o tècnica, arquitectura o arquitectura tècnica.

 

b) Grau universitari.

 

c) Estudis de postgrau universitari.

 

d) Doctorat.

 

e) Tècnic o tècnic superior de formació professional reglada, de la formació professional específica.

 

f) Altres titulacions oficialment reconegudes com a equivalents a les anteriors, sense que tinguen aquesta consideració els títols d’Educació Secundària Obligatòria ni de Batxillerat.

 

g) Certificat de professionalitat.

 

Acció subvencionable i quantía de l'àjuda:

Resultarà objecte de subvenció la contractació indefinida inicial a jornada completa de les persones joves a què fa referència els destinataris finals.

 

L’import de la subvenció pujarà a 22.680 euros. 

 

Condicions de contractació:

La contractació de la persona jove haurà d’efectuar-se amb posterioritat a la publicació de l’extracte d’aquesta convocatòria de subvencions per a l’exercici 2019.

 

La contractació haurà de representar un increment net de la plantilla en comparació amb la plantilla mitjana de les persones treballadores en situació d’alta en els trenta dies naturals anteriors a la subscripció del contracte, o el seu manteniment quan el lloc haguera quedat vacant arran de la baixa voluntària, discapacitat sobrevinguda, mort, jubilació per motius d’edat, o acomiadament disciplinari o per causes objectives no declarat improcedent, de la persona treballadora.

 

En tot cas haurà d’haver-hi una correspondència entre la titulació de la persona jove i el lloc de treball exercit.

 

Termini i forma de presentació de les sol·licituds:

El termini per a la presentació de sol·licituds s’iniciarà l’endemà de la publicació de l’extracte d’aquesta resolució en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (29/01/2019) i finalitzarà el 31 d’octubre de 2019. Amb caràcter addicional a aquest termini general, les sol·licituds hauran de presentar-se en el termini de dos mesos des de la contractació objecte de la subvenció.​

 

Es presentarà telemàticament en la seu electrònica de la Generalitat Valenciana a través del procediment habilitat a aquest efecte i denominat «ECOGJU 2019 – Subvencions per a fomentar la contractació indefinida de persones joves qualificades (AVALEM JOVES), en el marc del Sistema Nacional de Garantia Juvenil». En la pàgina web de LABORA estarà disponible la informació sobre la convocatòria i s’habilitarà un accés a la seu electrònica per a formular la sol·licitud.

 

Més informació:

Per veure la convocatòria clica ací

 

Bases reguladores:

Per veure les Bases clica ací.

 

 

Please reload

Col·laboren:

RSS Feed
  • Facebook Long Shadow
  • Twitter Long Shadow
  • YouTube Social  Icon
Promoció_Econòmica_Algemesí3.jpg
unnamed.png

© 2020. Agrupació Empresarial d'Algemesí - EMPAL